$("#example2").zAccordion({
	startingSlide: 0,
	auto: true,
	tabWidth: "12%",
	width: "100%",
	height: 176,
	trigger: "mouseover",
    timeout: 8000
});

A diploma előtt álló hallgatóknak is nyújtok segítséget, hiszen a diploma megszerzésének alapfeltétele
a nyelvvizsga, bármely szakon is végezzen a hallgató.

Szolgáltatásaim:

  • Német alapfokú nyelvvizsgára felkészítés
  • Német középfokú nyelvvizsgára felkészítés
  • Német felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés

Fontos tudnivaló az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének feltételéről!

A vizsgázó "A" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerez, ha az adott szinten megfelelt mind a beszédértést, mind a beszédkészséget mérő vizsgákon. Amennyiben a vizsgázónak az előbb említett két vizsgából csak az egyik vizsgája sikeres (pl. a beszédértést mérő vizsgája sikeres, de a beszédkészséget mérő vizsgája nem sikerült), vagy már eleve csak az egyik vizsgára (pl. beszédkészséget mérő vizsga) jelentkezett, továbbra is lehetősége van "A" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. Ennek feltétele, hogy a vizsgázó egy éven belül tegye le a vizsga részét képező másik vizsgát. Ilyen esetekben (az "A" vizsga részét képező második vizsga sikeres letétele után) a vizsgázó megkaphatja az államilag elismert "A" típusú nyelvvizsga-bizonyítványt.

A vizsgázó "B" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerez, ha az adott szinten megfelelt mind az írott szöveg értését, mind az íráskészséget mérő vizsgákon. Amennyiben a vizsgázónak az előbb említett két vizsgából csak az egyik vizsgája sikeres (pl. az írott szöveg értését mérő vizsgája sikeres, de az íráskészséget mérő vizsgája nem sikerült), vagy már eleve csak az egyik vizsgára (pl. íráskészséget mérő vizsga) jelentkezett, továbbra is lehetősége van "B" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére. Ennek feltétele, hogy a vizsgázó egy éven belül tegye le a "B" vizsga részét képező másik vizsgát. Ilyen esetekben (a "B" vizsga részét képező második vizsga sikeres letétele után) a vizsgázó megkaphatja az államilag elismert "B" típusú nyelvvizsga-bizonyítványt.

"C" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt akkor kaphat a vizsgázó, ha az adott szinten mind a négy vizsgája (beszédértést, beszédkészséget, írott szöveg értését és íráskészséget mérő vizsgák) sikeres. A vizsgázó akkor is kaphat "C" típusú államilag elismert nyelvvvizsga-bizonyítványt ha nem egy vizsgaidőszakban szerzi meg az "A" és "B" típusú államilag elismert nyelvvizsgát. Az oktatási miniszter 20/2002. (V. 11.) OM rendelete alapján ugyanis a különböző vizsgaidőszakokban tett részvizsgák, (részvizsgák: államilag elismert "A" típusú és államilag elismert "B" típusú vizsgák) időkorlát nélkül egyesíthetők "C" típusú államilag elismert nyelvvizsgává. A rendelet kimondja, hogy részvizsgák egyesítése esetén az egyenértékű vizsgatípus meglétéről a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ - kérelemre - igazolást ad ki, mely az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes.

Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt viszont csak akkor szerez, ha teljesíti a fentiekben ismertetett feltételeket. Minden egyéb esetben (pl. ha a vizsgázó "C" típusú vizsgára jelentkezett, de a négy vizsgából csak egy vizsgája sikeres, vagy már eleve csak egyetlen vizsgára jelentkezett, és azt sikeresen teljesítette, stb.) a vizsgaközpont ún. "Tanúsítványt" állít ki a vizsgázó elért eredményéről, mely nem egyenértékű az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

Elérhetőség

Cím:
1115 Budapest,
Bartók Béla út

Telefon:
30/974-3083

E-mail:
kunfalvimonika@gmail.com

Kapcsolattartó:
Hajduné Kunfalvi Monika